Father Paul of Graymoor
Tác giả: David Gannon, S. J.
Ký hiệu tác giả: GA-D
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012373
Nhà xuất bản: New York
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích