Le Chrétien Lace aux Ruines
Tác giả: R.P. Michael Riquet
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012208
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 16
Số trang: 170
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích