Abraham notre Père
Tác giả: Joseph Lécuyer, CSSP.
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012318
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích