Écrits spirituels du père Paris
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011447
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích