Lacordaire
Tác giả: St. M. Gillet, OP.
Ký hiệu tác giả: GI-M
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012257
Nhà xuất bản: Les Constructeurs Dunod
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích