Làm phụ nữ để yêu Chúa
Nguyên tác: Femmes pour L'aimer
Tác giả: Lucienne Sallé
Ký hiệu tác giả: SA-L
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003159
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích