God's Witnesses in the Heart of the world
Tác giả: Leonardo Boff, OFM, Robert Fath, CMF
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003744
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005422
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích