Francesco Bacone
Tác giả: Sante Casellato
Ký hiệu tác giả: CA-S
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011916
Nhà xuất bản: Padova
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 26
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích