Reat Catholics
Tác giả: Claude Williamson
Ký hiệu tác giả: WI-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011499
Nhà xuất bản: The Macmillan Company, New York
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 23
Số trang: 456
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích