L'homme a la jambe coupée
Tác giả: Abbé André Deroo
Ký hiệu tác giả: DE-A
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012272
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích