The wine in the chalice
Tác giả: Peter Lappin
Ký hiệu tác giả: LA-P
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004681
Nhà xuất bản: Salesiana Publishers
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích