La foi d'un paien
Tác giả: Jean - Claude Barreau
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009603
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích