Le Père Victor Delpech
Phụ đề: De la compagnie de Jésus Missionnaire au Maduré
Tác giả: P. Pierre Suau, S. J.
Ký hiệu tác giả: SU-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012363
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1909
Khổ sách: 16
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích