Chứng nhân không nhân chứng
Tác giả: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007086
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đường tới sự sống 12
Gặp gỡ sự sống 24
Chứng nhân sự sống 37
Người không thuộc về mình 53
Người của sự dâng hiến 60
Người của hồng ân Thiên Chúa 67
Người của sự chuyển tiếp 74
Người mang lửa Chúa Kitô 80
Người của kinh nguyện 87
Người làm tái diễn Chúa Kitô 94
Người của những địa chỉ gặp gỡ 101
Người của sứ điệp Tin Mừng 108
Người của những nghịch lý 115
Kitô hữu, tên gọi thiết yếu 127
Kitô hữu, tên gọi thiết thân 134
Kitô hữu, tên gọi thiết thực 142
Maria: Điệp khúc niềm tin 155