Đức tin của tôi như một câu chuyện
Phụ đề: Bản chúc thư thiêng liêng của một tâm hồn
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007988
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007999
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Dẫn nhập 11
Chương một: Cuộc đời ẩn dật của A-đam 18
Chương hai: A-đam trong sa mạc 33
Chương ba: Cuộc đời công khai của A-đam 41
Chương bốn: Phong cách của A-đam 71
Chương năm: Sự khổ đau của A-đam 91
Chương sáu: Cái chết của A-đam 100
Chương bảy: Đám tang của A-đam 112
Chương tám: Sự sống lại của A-đam 124
Chương chín: Tinh thần của A-đam 131
Kết luận 135