Dans l'ombre et dans la lumière de Pie XII
Tác giả: Riccardo Galeazzi-Lisi
Ký hiệu tác giả: GA-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011530
Nhà xuất bản: Flammarion
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 21
Số trang: 257
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích