Những lá thư viết từ sa mạc
Tác giả: Carlo Carretto
Ký hiệu tác giả: CA-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007282
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014644
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 5
1. Dưới tảng đá lơn 15
2. Anh em sẽ bị xét xử về tình yêu 23
3. Ngươi không là gì cả 29
4. Ai điều khiển thế giới đây? 37
5. Thanh tẩy con tim 51
6. Lên đường hướng về cầu nguyện 63
7. Thời gian cầu nguyện 73
8. Cầu nguyện chiêm niệm 89
9. Chiêm niệm trên những nẻo đường 105
10. Thanh tẩy tinh thần 123
11. Óc bè phái 133
12. Nadaret 145
13. Chỗ rốt hết 161
14. Hỡi bạn, kẻ qua đường 175
15. Cuộc nổi loạn của những người tốt bụng 193
16. Thiên Chúa của những điều không thể được 205
17. Đêm tối, người bạn của tôi 217