L'apôtre du XXᵉ Siècle Vladimir Ghika
Tác giả: Jean Daujat
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012287
Nhà xuất bản: La Palatine
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích