Le christ est vivant
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016446
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích