Jesus and the Logic of history
Tác giả: Paul W. barnett
Ký hiệu Tác giả: BA-P
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012950
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích