Niềm hy vọng hồng phúc
Tác giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014681
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014682
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: NIỀM HY VỌNG TRONG CUỘC SỐNG  
Chương 1: Bao lâu còn sống là còn hy vọng 9
Chương 2: Trông cậy bao nhiêu được bấy nhiêu 15
Chương 3: Lớn lên trong nghịch cảnh 19
Chương 4: Cầu nguyện 25
Chương 5: Hy vọng là sức sống của con người 32
Chương 6: Hy vọng là một động lực 36
Chương 7: Ánh sáng hy vọng 41
Chương 8: Niềm hy vọng thúc đấy s sáng tạo 45
Chương 9: Thất vọng 51
Chương 10: Thiên chúa là hy vọng của chúng ta 59
PHẦN II: BẢN CHẤT CỦA HY VỌNG  
Chương 11: Hy vọng - một cảm xúc và một nhân đức 63
Chương 12: Niềm hy vọng kitô giáo là gì? 67
Chương 13: Niềm hy vọng sống lại 74
Chương 14: Sống giây phút hiện tại 78
Chương 15: Chấp nhận hiện tại 84
Chương 16: Tin tưởng vào tương lai 91
Chương 17: Trông chờ điều không thể được 98
Chương 18: Lý do để hy vọng 104
Chương 19: Khát vọng biến đổi thế giới 113
Chương 20: Niềm hy vọng tươi đẹp 122
PHẦN III: ĐỂ NIỀM HY VỌNG LỚN LÊN  
Chương 21: Can đảm để hy vọng 127
Chương 22: Rèn luyện niềm hy vọng 132
Chương 23: Thanh tẩy ước muốn để niềm hy vọng lớn lên 135
Chương 24: Các tội chống lại niềm hy vọng 140
Chương 25: Hy vọng nảy sinh từ hoàn cảnh nào 144  
PHẦN IV: NIỀM HY VỌNG TRONG GIÁO HỘI  
Chương 26: Niềm hy vọng trong kinh thánh 151
Chương 27: Abraham - con người của lời hứa 157
Chương 28: Niềm hy vọng trong truyền thống Phụng vụ và mục vụ 164
Chương 29: Đặc sủng của đời tu 169
Chương 30: Các bí tích là dấu chỉ của niềm hy vọng 177
Chương 31: Giáo hội chứng nhân của niềm hy vọng 182
Chương 32: Niềm hy vọng của tuổi già - một hồng ân và một sứ vụ 192
Chương 33: Cái chết - hành vi trông cậy cao nhất  207