Dân Chúa ngày nay
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007062
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thông tin Giáo hội Công giáo Tháng 09/2004 7
2. Đọc kinh cầu nguyện 24
3. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II 28
4. Án từ hình: Bênh hay chống? 46
5. Việc công nhận hôn nhân đồng tính 56
6. Nhiệm vụ cha mẹ đỡ đầu 62
7. Luân lý của việc hiến bộ phận thân thể 73
8. Luân lý của việc tạo sinh vô tính 79
9. Tương lai của nền thần học luân lý 95
10. Hiện tượng thời mới là thách đố của Giáo hội? 98
11. Hội chứng liệt kháng (AIDS) 104
12. Giáo dân trong Hội thánh 112