Dân Chúa ngày nay
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007060
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thông tin Giáo hội Công giáo tháng 05/2004 7
2. GHVN cần những người lãnh đạo giỏi 98
3. Giáo hội tại Á châu: Giáo hội của giáo dân 102
4. Tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân 114
5. Cần đào tạo cho Linh mục, tu sĩ tương lai 118
6. Hiện tượng chống đối trong Giáo hội 142
7. Người Công giáo không nên giữ đạo… 151
8. Nên thánh 155
9. Ơn gọi nên Thánh 162
10. Linh đạo trong nếp sống dấn thân… 165
11. Thánh Thần trong kế hoạch cứu chuộc… 171
12. Linh đạo như là cuộc đấu tranh để… 177
13. Những hiểu biết của con người về Thiên Chúa 181
14. Chồng, Cha, Linh mục 187