Chercher la vérité
Phụ đề: Semaine des intellectuels catholiques
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004227
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 257
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích