Sống đạo
Phụ đề: 350 câu hỏi và giải đáp
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000484
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005630
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 465
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005631
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 465
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập 5
CHƯƠNG 1: ĐỨC GIÊSU 7
CHƯƠNG 2: ĐỨC MẸ 41
CHƯƠNG 3: CÁC THÁNH 55
CHƯƠNG 4: GIÁO LÝ - SỐNG LỜI CHÚA 87
CHƯƠNG 5: BÍ TÍCH VÀ PHỤNG VỤ 215
CHƯƠNG 6: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 339
CHƯƠNG 7: TÌM HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO 406