Giải đáp 100 vấn nạn về đức tin
Phụ đề: Tìm hiểu để sống đạo
Tác giả: Jean - Michel Di Falco
Ký hiệu tác giả: FA-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002467
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
I. Tin 7
II. Thần học 20
III. Giáo hội 42
IV. Các bí tích 62
V. Thánh lễ và phụng vụ 74
VI. Cầu nguyện 79
VII. Đức maria 83
VIII. Luân lý 86
IX. Giáo phái hay tôn giáo 101
X. Đức tin của những người khác 107