Le monde et le sacré
Phụ đề: Le sacré
Tác giả: Jacques Grand'Maison
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004340
Nhà xuất bản: Ouvrières
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích