La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004382
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích