De l'unité de l'église catholique
Tác giả: Pierre de Labriolle
Ký hiệu tác giả: LAB
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011742
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 21
Số trang: 54
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích