Đời sống tâm linh. Những đường hướng linh đạo nổi bật trong lịch sử Kitô giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000262
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010058
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Nhập đề 7
Chương Một: CẢM NGHIỆM TÂM LINH KITÔ GIÁO THEO TÂN ƯỚC 13
Mục I. Cảm nghiệm tâm linh của Đức Giêsu 14
Mục II. Cảm nghiệm tâm linh của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi 30
Mục III. Cảm nghiệm tâm linh của thánh Phaolô 41
Mục IV. Cảm nghiệm tâm linh của thánh Gioan 50
Chương Hai: ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA CÁC KITÔ HỮU TRONG BA THẾ KỶ ĐẦU 61
Mục I. Các tông phụ 62
Mục II. Lý tưởng tử đạo 66
Mục III. Các Trinh nữ 72
Mục IV. Sống đạo giữa đời 77
Mục V. Những học thuyết về đời sống tâm linh Kitô giáo từ thế kỷ III 83
Mục VI. Những quan điểm lệch lạc về đời sống tâm linh 90
Chương Ba: ĐỜI SỐNG TÂM LINH KITÔ GIÁO TỪ THẾ KỶ IV 97
Mục I. Sự thành hình đời sống đan tu 98
Mục II. Các hình thức đan tu 102
Mục III. Trào lưu thần bí Đông phương 111
Mục IV. Trào lưu huyền bí Tây phương: thánh Âu tinh 120
Mục V. Truyền thống đan tu bên Tây phương 127
Mục VI. Sống thánh giữa đời 144
Chương Bốn: THỜI TIỀN TRUNG ĐẠI 151
Mục I. Những biến chuyển văn hóa xã hội vào thời đại mới 153
Mục II. Những hình thức tu trì mới vào thế kỷ XI 163
Mục III. Thánh Bênađô 168
Mục IV. Các tác giả nữ giới 175
Mục V. Hàng ngũ giáo sĩ 181
Mục VI. Những phong trào giáo dân 186
Chương Năm: THỜI THƯỢNG TRUNG ĐẠI THẾ KỶ XIII 193
Mục I. Các dòng hành khất 195
Mục II. Thánh Đaminh và Dòng Giảng 199
Mục III. Thánh Phanxicô và Dòng Hèn mọn 211
Mục IV. Linh đạo dòng Cát minh và Âu tinh 219
Mục V. Các phong trào giáo dân 223
Chương Sáu: THỜI HẠ TRUNG ĐẠI THẾ KỶ XIV- XV 231
Mục I. Trường phái sống Rhin 232
Mục II. Devotio Moderna 242
Mục III. Các nhà huyền bí phái nữ 247
Mục IV. Phong trào Phục hưng (thế kỷ XV) 254
Mục V. Thời Trung đại bên Đông phương 258
Chương Bảy: THỜI CẢI CÁCH 263
Mục I. Những cuộc cải cách vào thế kỷ XVI 265
Mục II. Thánh Inhaxio (1491-1556) 269
Mục III. Thánh Têrêxa Avila (1515-1582) 274
Mục IV. Thánh Gioan thánh giá (1542-1591) 280
Mục V. Các tác giả khác tại Tây ban nha 284
Chương Tám: THẾ KỶ XVII- XVIII 291
Mục I. Trường phái Berulle 293
Mục II. Thánh Francois de Sales 304
Mục III. Những tác giả dòng Tên 309
Mục IV. Nếp sống đạo thế kỷ XVII 314
Mục V. Những cuộc tranh luận về thần học tâm linh 320
Mục VI. Các tác giả thế kỷ XVIII ở Italia 329
Chương Chín: THẾ KỶ XIX- XX 335
Mục I. Bối cảnh lịch sử Âu châu thế kỷ XIX 336
Mục II. Thế kỷ XX 352
Mục III. Công đồng Vaticano II 364
Kết luận 371
Thư mục tổng quát 379
Mục lục danh tánh 380
Những lạc thuyết 383