Đời sống tâm linh. Truyền thống tâm linh trong các Giáo hội Đông Phương
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001288
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010056
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Mục lục 7
Nhập đề 13
I. Các Giáo hội Đông Phương 15
II. Truyền thống các Giáo hội Đông phương 16
III. Bố cục 20
PHẦN I: NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TÂM LINH TRONG TRUYỀN THỐNG ĐÔNG PHƯƠNG 23
CHƯƠNG MỘT : KHUYNH HƯỚNG HÀNH 33
Mục I: Thánh An tôn 34
I. Hạnh tích thánh An tôn 36
II. Thần học về đời đan tu 42
Kết luận 49
Mục II: Các sư phụ trên sa mạc 50
I. Những tác phẩm về các sư phụ 51
II. Những bài học 54
III. Văn bản 62
Kết luận 68
CHƯƠNG HAI: KHUYNH HƯỚNG TUỆ 71
Mục I: Ông Evagrius Ponticus 72
I. Tiểu sử và tác phẩm 73
II. Học thuyết 77
III. Ảnh hưởng 91
Mục II: Thánh Cassianus 93
I. Thân thế 94
II. Học thuyết 98
III. Ảnh hưởng 106
CHƯƠNG BA: KHUYNH HƯỚNG "NGHIỆM" 109
Mục I: Macarius 110
I. Tác giả và tác phẩm 110
II. Học thuyết 114
Kết luận 120
Mục II: Thánh Basilio 120
I. Luật thánh Basilio: nguồn gốc và cố cục 121
II. Luật thánh Basilio: thần học về đời đan tu 127
Kết luận 131
CHƯƠNG BỐN: KHUYNH HƯỚNG "TỊNH" 137
Mục I: Núi Sinai 138
I. Thánh Gioan Climacus 138
II. Học thuyết 143
III. Ảnh hưởng 148
Mục II: Núi Athos 150
I. Đời tu trên núi Athos 150
II. Truyền thống Hesychasmus 153
CHƯƠNG NĂM: TỪ THỜI TRUNG CỔ 161
Mục I: Truyền thống Slav 163
I. Những khuôn mẫu thánh nhân 165
II. Những sư phụ đời tâm linh 167
Mục II: Phong trào Philokalia 173
I. Philokalia 174
II. Ký sự một người lữ hành 178
PHẦN II: NHỮNG CHỦ ĐỀ CĂN BẢN THẦN HỌC TÂM LINH 185
CHƯƠNG SÁU: THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI 187
MụcI: kế hoạch của Thiên Chúa 188
I: Thiên hoá 188
II. Cứu độ 195
Muc II: Cấu trúc của con người 198
I. Những qua năng của con người 199
II. Tâm điểm 205
III. NHững thương tích nơi con người 206
Muc III: Hành trình tu đức 210
I. Những khái niệm 210
II. Từ Praxis đến Theoria 213
CHƯƠNG BẢY: ĐAM MÊ VÀ NHÂN ĐỨC 219
Mục: Khái niệm về "logismos" và nhân đức  220
I. Bản chất của logismos 221
II. Phân loại các tà kiến 222
III. Phương thế kháng cự tà kiến 227
IV. Nhân đức: khái niệm và phân loại 229
Mục II: Mê ăn 234
I. Bản chất 234
II. Hậu quả 237
III. Chữa trị: đức tiết độ 238
Mục III: Dâm dục 242
I. Bản chất 243
II. Hậu quả 245
III. Chữa trị đức: khiết tịnh 247
Mục IV: Tham lam  253
I. Bản chất 253
II. Hậu quả 255
III. Chữa trị : đức thanh bần và san sẻ 258
Mục V: Buồn phiền 263
I. Bản chất 263
II. Hậu quả 266
III. Chữa trị: đức thống hối và niềm vui 267
Mục VI: Nóng giận 272
I. Bản chất 272
II. Hậu quả 272
III. Chữa trị: đức hiền lành và nhẫn nại 276
Mục VII: Chán nản 281
I. Bản chất 282
II. Hậu quả 283
III. Chữa trị: Đức kiên nhẫn và hy vọng 284
Mục VIII: Hám danh 289
I. Bản chất 289
II. Hậu quả 291
III. Chữa trị 294
Mục IX: Tự phụ 294
I. Bản chất 295
II. Hậu quả 297
III. Chữa trị: đức khiêm nhường 299
Kết luận 308
CHƯƠNG TÁM: CẦU NGUYỆN VÀ CHIÊM NIỆM 315
Mục I: Cầu nguyện 316
I. Khái niệm 317
II. Những hình thức cầu nguyện 318
III. Chuẩn bị cầu nguyện 323
Mục II: Chiêm niệm 324
I. Đối tượng 326
II. Cấp độ 328
III. Chiêm niệm và huyền bí 331
Mục III: Kinh nguyện Chúa Giêsu 334
I. Nguồn gốc  334
II. Ý nghĩa thần học 341
III. Thực hành 346
IV: Phê bình 347
Kết luận 353