A travers le monde de la foi
Tác giả: J. Mouroux
Ký hiệu tác giả: MOU
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011413
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích