Models of Contextual Theology
Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD
Ký hiệu tác giả: BE-S
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003730
Nhà xuất bản: Logos Publications
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 24
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005536
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005537
Nhà xuất bản: Logos Publications
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích