L'essence du christianisme
Tác giả: P. Pierre Lorson
Ký hiệu tác giả: LO-P
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011551
Nhà xuất bản: Editions Alsatia
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích