Cỏ dại ven đường
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4-5-6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001690
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tự ngôn 4
PHẦN I  
1. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy 7
2. Lịch sử và cuộc sống 24
3. Năm 2000 và ngày tận thế 36
4. Con người và thế giới 56
5. Hãy sống nhiều cho tương lai 69
6. Trăm năm trồng người 83
7. Nói về dự thảo Luật Giáo dục 88
8. Tương lai của tuổi trẻ 91
PHẦN II  
9. Từ giải phóng đất nước đến giải phóng con người 107
10. Từ độc lập của quốc gia đến độc lập của tôn giáo 112
11. Tôn giáo và chính trị 133
12. Góp ý cho cuốn Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt nam hôm nay 150
13. Nhận định về Nghị định 26 của Chính phủ 165
14. Nhận định về Thông tư số 1/1999 của Ban Tôn Giáo 173
15. Từ Chỉ thị 37 của Bộ Chính Trị đến Nghị định 26 và Thông tư số 1/1999 185
16. Thư ngỏ trả lời ông Nguyễn Xuân Diện 190