Understanding Catholicism
Tác giả: Andrew Hurrell
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008507
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích