Le vrai visage du catholicisme
Tác giả: Karl Adam
Ký hiệu tác giả: AD-K
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012034
Nhà xuất bản: Chez Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 19
Số trang: 344
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích