Le Christianisme
Tác giả: Mgr. Bougaud
Ký hiệu tác giả: BO-M
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011967
Nhà xuất bản: Librairie Vve-Ch.Poussielgüe
Năm xuất bản: 1907
Khổ sách: 18
Số trang: 579
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích