Bạn muốn biết?
Phụ đề: Tìm hiểu để sống đạo
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000320
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014180
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thiên Chúa là cha hay là mẹ? 9
2. Tại sao "Lạy Cha chúng con"? 14
3. Thiên Chúa có tên không? 18
4. Mê tín dị đoan là gì? 22
5. Có được phép cầu cơ hay gọi hồn không? 27
6. Tại sao Cựu Ước cấm tạc tượng vẽ hình Thiên Chúa? 31
7. có còn luật buộc kiêng việc xác ngày Chúa nhật không? 35
8. Đâu là tiêu chuẩn để biết được ý Chúa? 40
9. Chúa Giê su có còn là Chúa nữa không? 43
10. Tại sao gọi Chúa Ki tô là Đấng được xức dầu? 47
11. Hiểu thế nào về tri thức của Chúa Giê su? 51
12. Chúa Kitô có sống lại thật không? 56
13. Phải hiểu thế nào về sự kiện thăng thiên? 60
14. Tại sao có việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê su 63
15. Vai trò trung gian của Đức Maria là gì? 67
16. Hiểu gì về mạc khải riêng tư? 72
17. Thiên thần có là loài thụ tạo không? 74
18. Làm cách nào để xác minh một phép lạ? 78
19. Có đúng là "cứ xin thì sẽ được" không? 81
20. Phải chăng là hối lộ chúa? 84
21. Mấy chục ngàn mới được một lễ? 88
22. Bổng lễ là gì? 94
23. Đâu là ý nghĩa của việc ăn chay kiêng thịt? 98
24. Giáo hội nghĩ gì về việc kính nhớ ông bà tổ tiên 103
25. Danh xưng Thượng phụ trong Giáo hội có ý nghĩa gì? 106
26. Dây Pallium là gì? 109
27. Tại sao gọi linh mục là cha? 113
28. Hiểu thế nào về ơn gọi? 116
29. Tại sao không truyền chức linh mục cho phụ nữ? 121
30. Thế nào là ơn gọi tu trì? 125
31. Con số các dòng tu hiện nay ra sao? 130
32. Đâu là ơn gọi của nhà thần học? 133
33. Thần học giải phóng là gì? 138
34. Trong một vài trường hợp đặt biệt có được ly dị không? 142
35. Giáo hội dậy gì về tính dục? 147
36. Xúc cảm do hình ảnh về tính dục có tội không? 151
37. Thế nào là hành vi lỗi khiết tịnh trong bậc vợ chồng? 155
38. Đâu là hành vi lỗi khiết tịnh ngoài hôn nhân? 159
39. Có được phép là tuyệt đường sinh sản? 163
40. Luân lý tự nhiên buộc những ai? 166
41. Đâu là tiêu chuẩn luân lý của hành vi con người? 170
42. Hiểu thế nào về việc dân Do thái sát hại các dân tộc khác? 174
43. Gây phiền hà cho người khác có tội không? 178
44. Án tử hình còn thích hợp không? 181
45. Phải nghĩ gì về cái chết của Giu đa? 185
46. Làm dấu thánh giá có ý nghĩa gì? 188
47. Phải có thái độ nào trước đau khổ? 193
48. Tại sao rửa tội cho trẻ sơ sinh? 197
49. Ai là thân nhân? 201
50. Hội nhập văn hóa là gì? 204
51. Hiểu thế nào về phái Tam điểm? 208
52. Hỏa ngục là gì? 212