Cỏ dại ven đường
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008509
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
0. Trình làng 5
1. Cảm xúc đầu xuân 7
2. Chúa sinh ra làm trẻ thơ 11
3. Sẽ có chăng một mùa xuân mới của Giáo hội? 17
4. Thế nào là mùa chay? 39
5. Thể hiện màu nhiệm phục sinh trên bình diện xã hội 45
6. Khủng hoảng đức tin hãy khủng hoảng văn hóa? 51
7. Khát vọng, đam mê và thất vọng vì tôn giáo 55
8. Giáo dục tâm linh 78
9. Suy nghĩ về vấn đề "truyền giáo" hôm nay 99
10. Nhân năm "Truyền giáo" nói chuyện "Đaoh và đời" 116
11. Loan báo Tin mừng là trấn hưng và phát triển 123
12. Hiện tượng suy thoái tôn giáo và giảm giá của chính trị 140
13. Từ con người đến con Chúa từ cộng đồng nhân loại đến cộng đồng dân Chúa 156
14. Làng xóm và họ đạo 175
15. Vui Sea games trong mùa vọng 190
16. Từ Hiến chế Sacrosanctum Concilium của Vatican II đến Huấn thị Redemptionis Sacramentum của bộ Phụng tự 195
17. Xuất khẩu ơn gọi? 215
18. Lại nói về chuyện "Gay" 221
19. Pháp lệnh về tôn giáo sắp ra đời? 226
20. Chiến thắng đầu tiên và chiến thắng cuối cùng 234
21. Yêu tiền hơn nước! 240
22. Cái lưỡi và lưỡi gươm 243
23. Có chăng hiện tượng bế tắc về văn học? 248
24. Văn là người 255
25. Tham luận tại đại hội Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh 159