Écrits théologiques
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004467
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích