La boîte à questions
Tác giả: A. M. Rocguet
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012825
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích