Bultmann et la foi chrétienne
Tác giả: René Marlé, SJ
Ký hiệu tác giả: MA-R
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004413
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 19
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích