Tìm hiểu đạo trời
Phụ đề: Tôi tin
Tác giả: Nhóm Senatus SaiGon
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002160
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  19
Đề tài một: Trời - Ông Trời - Chúa Trời  
Đức Khổng tử với Trời 22
Trời trong niềm tin phổ quát của nhân loại 22
Những lý chứng nội tại  23
Những lý chứng ngoại tại 33
Đề tài hai: Con Người từ đâu đến? 41
I. Khoa học nói gì về Vũ trụ và Con người: Quan điểm của Giảo sư Tiến sĩ Vật lý Thiên uăn Trịnh Xuân Thuận trong cuốn Giai Điệu Bí Ẩn
Về vật chất-Về vũ trụ-Về sự Sống-Rủi may may rủi   
Về ý thức-Về con người  
II. Sách Sáng Thế nói gì về Vũ trụ và Con Người  54
Đọc trình thuật Tạo Dựng - Sách Sáng Thế  
Thiên Chúa tạo dựng Vũ trụ và Con người  55
 Suy tư tôn giáo từ trình thuật sáng tạo 64
Khoa học với đức tin .....’ 65
Sự đánh cuộc cuối cùng 67
Chứng từ của hai nhà khoa học 69
Vụ án Galilê   
III. Giáo hội Công giáo với các khám phá khoa học 72
Nhân bản vô tính - Giải mã bộ Gen  
IV. Các tạo vật vô hình: Thiên thần - Ma qủy 81
Bản tuyên - xưng đức tin  
Đề tài ba: Con người đến trên trái đất để làm gì? 91
Buổi toạ đàm - Hạnh phúc là gì?  
Nguồn gốc sự ác - Chúa quan phòng  
Đề tài bốn: Sau khi từ giã cõi trần con người đi về đâu? 111
Phán xét riêng (Thiên đàng, luyện ngục, hoả ngục) 116
Phán xét chung (Sự sống lại-Ngày Chúa quang lâm) 122
Sáu khuyết điểm của Chúa Giêsu theo Đức Hồng Y Px. Nguyễn Văn Thuận  
Đề tài năm: Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 145
Mầu nhiệm trung tâm của Kitô Giáo  155
Mầu nhiệm đức tin của Kitô Giáo..... 155
Mầu nhiệm của sinh hoạt phụng vụ Kitô Giáo 163
Đề tài sáu: Mầu nhiệm cứu độ - Con đường sống  173
Giai đoạn một: Nhập thể làm người 178
I. Để cứu rỗi loài người và  
Để chứng tỏ lòng Chúa xót thương.  
II. Nữ trinh Maria Đấng đầy ơn sủng 187
Bốn đặc sủng của Đức Maria  
Vai trò của Thánh Giuse 201
Giai đoạn hai: Rao giảng Nước Trời 209
Nước Trời lả gì?  
Giáo lý của Nước Trời - Giáo lý tình yêu 214
Giai đoạn ba: Hiến tế và vượt qua 220
Bản án tử hình 224
Tự ý hy sinh theo mệnh lệnh của Chúa Cha 234
Bữa ăn cuối cùng 243
Vườn cây dầu 248
Hiến tê trên thập qiá 254
Đức Maria hiệp công cứu độ 259
Sống lại 262
Những luận chứng và những bằng chứng 264
Về trời 280
Các tông đồ đã nói gì 281
Cuộc bách hại đầu tiên  
Thánh Phaolô, thần học của mầu nhiệm phục sinh 287
Những chứng từ được viết bằng máu  
Đôi lời tạm biệt 295