Le manichéisme médiéval
Phụ đề: L'hérésie dualiste dans le Christianisme
Tác giả: Steven Runciman
Ký hiệu tác giả: RU-S
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011645
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 23
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích