Catholic Common Ground Initiative
Tác giả: Cardinal Joseph
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004683
Nhà xuất bản: Crossroad Pub Co
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích