Simeon de Beauvoir ou l'échec d'une Chrétienté
Tác giả: A. M. Henry, OP
Ký hiệu tác giả: HE-A
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012823
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích