Dân Chúa ngày nay
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007065
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Hiện tượng vô thần và hôn nhân đồng tính 7
2. Thiên Chúa ở trong chúng ta 12
3. Tỉnh thức và sẵn sàng 17
4. Thiên Chúa và những quan niệm tín ngưỡng 22
5. Hy vọng Kitô giáo và hy vọng trần gian 30
6. Linh mục và giáo dân đồng hành…` 35
7. Những phụ nữ mang tên Maria trong Tân Ước 44
8. Tước hiệu Mẹ Giáo hội của Đức Maria 49
9. Tha thứ 57
10. Ơn gọi nên Thánh của bậc hôn nhân 66
11. Truyền giáo Việt Nam 70
12. Linh đạo đời hôn nhân 82
13. Phụng vụ và niên lịch phụng vụ 89
14. Đức Kitô lịch sử và Đức Kitô đức tin 102
15. Độc thân linh mục 117
16. Tự nhiên với siêu nhiên 122
17. Tinh thần truyền giáo của thánh Têrêsa 145
18. Thiên Chúa không "thuần túy" nữa 149
19. Giáo hội trong thế kỷ XXI 154
20. "Sự chết không bao giờ có" 162
21. Canh tân đời sống công cộng 176
22. Thông điệp ngày hòa bình thế giới 2005 184