Tìm hiểu đạo Chúa
Phụ đề: 12 bài học dùng làm tài liệu để hội thảo về Giáo lý Công giáo
Tác giả: Lm. Antôn Vũ Hùng Tôn
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007280
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011074
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 2
Nội dung 4
1. Tìm hiểu Hội Thánh Công giáo 6
2. Thượng đế với loài người 23
3. Sứ mệnh Đấng Cứu Thế 41
4. Mầu nhiệm đức tin 57
5. Đời sống ơn Chúa 73
6. Đời sống cầu nguyện 95
7. Nhiệm tích cứu độ 111
8. Nhiệm tích ơn Chúa gọi 135
9. Điều luật mến Chúa 163
10. Điều luật yêu người 185
11. Công bình chính trực 207
12. Tinh thần luật đạo Chúa 230
Lời tâm tình 248
Phụ lục 1. Nghi thức gia nhập đạo Chúa 250
Phụ lục 2: Những kinh thường đọc 266
Phụ lục 3: Giúp xét mình xưng tội 279
Phụ lục 4: Danh sách và ký hiệu Kinh Thánh 289
Tủ sách Xuân Tâm 295