Structuralisme et Christianisme
Tác giả: Gunther Schiwy
Ký hiệu tác giả: SC-G
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004315
Nhà xuất bản: Maison Mame
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích